Kjøpsbetingelser nettbutikk for kunder

Sammendrag / Betaling

Versjon 1.0 pr. 08. september 2016
 
Salg til forbrukere er gjenstand for omfattende regulering. Følgende lover har betydning for salg på Internett og dermed for innholdet i salgsbetingelsene:
 

Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Gullbranson til forbrukere.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på  er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres fortløpende ved endringer.
 
For å kunne handle hos Gullbranson må du ha fylt 18 år.
 
Vi leverer kun til kunder i Norge.

1. Parter
"Selger er:
Organisasjonsnummer 815 809 122
Gullbranson AS
c/o Einar Film og Fortellinger AS
Postboks 5810 Majorstuen
0308 OSLO
Telefon: +47 905 50 314
og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss".
 
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt"."
 
2. Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Dette er hovedsak snakk om billettbestilling. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette og få muligheten til å kansellere bestillingen.
 
3. Priser
Alle priser er eks. merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.
 
4. Levering og forsinkelse
Billetter vil bli tilsendt pr. post god tid før arrangement.
 
5. Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre på ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 7 dager etter innsending, gir oss melding om det (angrefrist).

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt.
 
6. Personopplysninger
Vi bruker i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg og arrangementet.

7. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av din forretningsadresse. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av din forretningsadresse."